Tvorba nabídek

Nabídky

Potřebujete mít pořádek v tom, co jste kdy, komu a za jakých podmínek nabídli? Zůčastňujete se tendrů a výběrových řízení?

Nový modul Qfaktury umožňuje tvorbu a správu nabídek. Připravenou nabídku elektronicky odešlete svému zákazníkovi a ten si ji může

zobrazit a vytisknout. Může Vám ji schválit či odmítnou a vše okomentovat.