Vzory smluv

Užitečné dokumenty pro Vaše podnikání. 

Pruběžně budeme přidávat další dokumenty.

Máte-li návrh na vložení dalších dokumentů, napiště na seo@qfaktury.cz 

 qfaktury.cz

vzor - faktura

01 - faktura.xlsx

 

vzor - vzájemný zápočet závazků a pohledávek

01 - zápočet.xlsx

 

vzor - čestné prohlášení

01 - čestné prohlášení.doc

02 - čestné prohlášení - zdanitelné příjmy.doc

 

vzor - smouva o dílo

01 - smouva o dílo A.doc

02 - smouva o dílo B.doc

 

vzor - dodatek ke smlouvě o dílo

01 - dodatek ke smlouvě o dílo.doc

 

vzor - předávací protokol

01 - předávací protokol.doc

 

vzor - smlouva o spolupráci

01 - smlouva o spolupráci.doc

02 - rámcová smlouva o spolupráci.doc

 

vzor - pracovní smlouva

01 - pracovní smouva.doc

 

vzor - plná moc

01 - plná moc.doc

 

vzor - smlouva o zpracování osobních údajů

 01 - smlouva o zpracování osobních údajů.doc

 

vzor - smlouva o licenci

01 - smlouva o licenci (licenční smlouva).doc

 

vzor - žádost o ukončení služeb

01 - žádost o ukončení služeb.doc

 

vzor - reklamace

01 - reklamace.doc

 

vzor - životopis

01 - životopis.doc

 

vzor - smlouva o užívání ploch pro reklamu

01 - smlouva o užívání ploch pro reklamu.doc

 

vzor - žádost o ukončení pojištění vozidla

01 - žádost o ukončení pojištění vozidla.doc

 

 

qfaktury.cz